Workshop om möjliga samarbeten inom materialområdet

Välkommen på workshop; Stärkt samverkan mellan materialaktörer
Vi bjuder, som en del av förstudien Smarta Material för Smart Specialisering, in intresserade aktörer till en workshop. Syftet är att presentera pågående materialutvecklingsprojekt, diskutera samarbetsmöjligheter och matcha behov och kompetenser.
 
När: Måndagen den 20/6
Tid: Vi inleder m lunch kl 12.00, workshopen pågår kl 13-16.
Var: Sandbacka Park i Sandviken, huvudentré (Spångvägen 10)
Anmälan: material@sandbackapark.com Uppge ditt namn, företag, kontaktuppgifter samt ev allergier.   
 
Workshopen kommer att ledas av projektledarna Mikael Syväjärvi, Linköpings Universitet/Mjärdevi Science Park samt Robert Granström, Luleå Science Park i samarbete med Ulrika Malmkvist, Sandbacka Park.

Inbjudan i PDF-format.


 

Datum: 20 juni