Inbjudan till informationsmöte om Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

Välkommen till Sandbacka Science Park i Sandviken på informationsmöte om FFI och FKG. Vi kommer även att informera om aktuell utveckling inom projekt El-väg E 16 och vad som är på gång inom utsläppsfria transporter i mellansveriges logistiknav.

Leif Ohlsson och Kurt Myhr från FKG – Fordonskomponentgruppen informerar om statens satsningar inom FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i bidrag i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år. Vi går igenom programmets syfte och mål, samt det stöd FKG erbjuder för att lotsa företag genom regelverk och ansökningsprocessen.
 

   När: 19 april 2018
   Tid: 10.00-15:00
   Var: Sandbacka Science Park, Spångvägen 10, Sandviken
    Anmälan senast den 15 april.
    

Inbjudan i pdf-format >>

Målgrupp: Seminariet är öppet för olika typer av företag t ex producerande företag i olika branscher, underleverantörer eller produktägare, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsultverksamheter och IT-företag. FFI är öppen för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den.
 
Kaffe/the och mackor från 09.30-10.00/förmingel.
Preliminärt program:
Introduktion Sandbacka Science Park
Kaffe/the och mackor
Presentation Fordonskomponent gruppen
Presentation FFI
Lunch 12.00-13.00
Förevisning, information om El-väg E 16
Utsläppsfria transporter i Gävleborg/Dalarna
 
Eventuella frågor: leif.ohlsson@fkg.se eller magnus.ernstrom@regiongavleborg.se
 
Seminariet är kostnadsfritt!

                       

 

Datum: 19 april