Moderna hållbara kontorslokaler i Sandviken, Gävleborg - Sandbacka Park

Lokaler

Modernt & Ekologiskt

Huset är specialbyggt för att skapa en behaglig inomhusmiljö med låg miljöpåverkan. Väggarna andas och avger fukt när det är torrt och tar bort fukt när det är fuktigt. Taket är av träullsplattor. Glasen är av lågemissionstyp vilket gör att inomhusvärmen reflekteras inåt medan utomhuskylan reflekteras utåt. Lokalerna är mycket flexibla, och kan anpassas efter behov tack vare de flyttbara innerväggarna.

Varje etapp av Sandbacka Park har fått sin egen särprägel och karaktär.