Nyhetsarkiv

2019-05-14 11:20

Selma, Matilda, Edvin och Lina har prao på Sandbacka Science Park

Under vecka 20 har Sandbacka Science Park praoelever från Björksätraskolan årskurs 8.

2019-04-24 09:15

Har du funderat på att ändra dina resvanor?

Följ X-trafiks kampanj för arbetspendling i Gästrikland på www.xtrafik.se/nya-resvanor

2019-04-08 09:26

Är du beredd att ändra dina resvanor?

Följ X-trafiks kampanj för arbetspendling i Gästrikland på www.xtrafik.se/nya-resvanor

2019-03-13 12:32

Jämställd arbetspendling

Julia och Petra´s examensarbete om jämställd arbetspendling är viktig del i vårt projekt Mobility as a Service (MaaS).

2019-02-26 09:52

På promenad runt Sandbacka Park

Denna promenad gör Ella med Ulrika Holmgren, Sogeti

2019-01-29 11:31

På promenad runt Sandbacka Park går vidare

Denna gång berättar Mikael Asp och Nicklas Larsson om sitt företag Sjöhem

2019-01-21 12:01

Elväg E16 ett gott exempel

Under Trafikutskottets öppna utfrågning om fossiloberoende transporter togs projeket Elväg E16 upp som ett gott exempel.

2019-01-07 15:17

FindIT beviljas 10 miljoner för digital företagsutveckling

Treårig finansiering för projektet Säker Virtuell Industri. Projektet syftar till att stärka regionala industrinära företag i den pågående, digitala utvecklingen.

2018-12-21 08:46

Tack till alla er som på något sätt bidragit till ett gott 2018.

Vi ser nu framåt mot 2019 med nya utmaningar och framgångar, hoppas att du deltar på något sätt.

2018-12-14 15:27

Förnybara energilösningar för transporter, bostäder och industrier

 - bra för lokalt näringsliv
Intervju med Anders Lundell ordförande i Vätgas Sverige.