Studieresa till Luleå Science Park

Sandbacka Science Park har varit på inspirationsresa till Luleå Science Park för att se hur de arbetar med affärsutveckling, företagsinkubatorer, innovationssystemet och tillväxt i allmänhet.
Vi har bland annat träffat Luleå Näringsliv AB, ABI, Creative Park, Go Business, SICS och LTU Business. m fl som ordnat ett otroligt bra och givande program för vårt besök. Nu tittar vi på möjligheter att fortsätta utveckla samarbeten.

Läs mer om Luleå Science Park och Luleå Näringsliv AB.

Andreas Lundqvist Ulrika Malmkvist, Helen Söderlund, Pia Öström, Roberg Sandberg, Irene Bogren och Tore Johnsson.
Andreas Lundqvist Ulrika Malmkvist, Helen Söderlund, Pia Öström, Roberg Sandberg, Irene Bogren och Tore Johnsson.
På bilden saknas dessutom Britta Haag, Pär-Erik Martinsson och Peter Nordqvist från FindIT samPå bilden saknas dessutom
Britta Haag, Pär-Erik Martinsson och Peter Nordqvist från FindIT samt Sofia Lindström Coderdojo Sandviken - som var på
parallella möten när bilden togs.