Chef till Sandbacka Park i Sandviken

Vi söker en utvecklingsorienterad ledare med ​erfarenhet av arbete i ledande befattning i innovationsmiljö


När nu Ulrika Malmkvist, utvecklingschef för Sandbacka Park går vidare som ny VD för Movexum AB, så söks nu en ersättare vars uppdrag blir att utveckla Sandbacka Park i Sandviken till nästa nivå - en fullvärdig Science Park!

Vi söker någon som formar och leder arbetet med att förverkliga utvecklingsstrategin tillsammans med ca 10 medarbetare. Ett av dina första uppdrag blir att rekrytera en spetskompetens till rollen som Innovationsledare. 
Som chef har du ansvar för en projektportfölj med både regionala och nationella partners. Är initiativtagare och huvudman för klustret FindIT.
Du bör ha erfarenhet av arbete i ledande befattning i innovationsmiljö och långsiktigt relationsbyggande. Erfarenhet av att driva prioriterade frågor genom att utveckla och inspirera dina medarbetare till framgång. Är van och har kunnande i att leda projekt samt har kunskap om teknik- och tjänsteutveckling, entreprenörskap och innovationer.

Fullständig annons i DN.

Se pressmedelande från den 11 november - Sandbacka Parks Utvecklingschef blir ny VD för Movexum AB.