Finansiering för industriell digitalisering

Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA har öppnat utlysning 7


I denna utlysning inbjuds konsortier, bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer, att skicka in ansökan om bidrag till genomförande av innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade projekt där fokus ligger på industriell digitalisering. I denna utlysning förväntas projekten också beröra nya affärsmodeller.

Det strategiska innovationsprogrammet PiiA ska ge företag med tillväxtpotential och med fokus på processindustriella IT- och automationslösningar möjlighet att utvecklas genom olika typer av innovationsprojekt.

Läs mer på FindIT´s hemsida>>