Sverige och Tyskland ingår partnerskap kring innovation

Sverige och Tyskland i ett unikt innovationspartnerskap för främjande av samhällslösningar, exportprodukter och starkare konkurrenskraft.

Läs mer på regeringen.se