Fyra ministrar på besök

Torsdag 9 februari får Sandviken och Sandbacka Park besök av ett antal ministrar. Närings- och innovationsministern Mikael Damberg kommer på återbesök och med sig har han infrastrukturminister Anna Johansson, bostadsminister Peter Eriksson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besöker Sandviken.

Sandvik och Sandvik Materials Technology är första stoppet på agendan. Man kommer bl.a att titta på samarbetet mellan Sandvik, Sandvikens Kommun samt AGA Gas där Sveriges fjärde vätgasstation för bränslecellsbilar nu finns på plats. 

Turen går sedan vidare till Sandbacka Park och en av Sveriges ca 30 science parks. Här verkar ett drygt 50-tal företag, 900 personer och en handfull industridoktorander från Stålindustrins forskarskola. Yrkeshögskola finns här med ett 50-tal elever inom automation och skärande bearbetning i HAAS Technical center (nod i ett globalt nätverk för kvalificerad skärande bearbetning).
Totalt har mellan 400 och 500 arbetstillfällen skapats i miljön genom åren och drygt 2/3 av bolagen är nystartade eller inflyttade till kommunen.
Sandbacka Park etablerades år 2000 och har utvecklats kontinuerligt sedan starten. Bland annat genom färdigställande och utveckling av lokaler/miljöer i flera etapper och genom utveckling av tjänster och verksamhet inom tre fokusområden:
Industriell IT/digitalisering: Initierat o sammanhåller IT-klustret FindIT med 400 företag och nätverk utifrån stål-, massa- och pappersindustrin och dess företag i Gävleborg och Dalarna.
Materialteknik: Påbörjat utvecklingsarbete med nätverksbyggande i samarbete mellan Sandbacka Park (Gävleborg), Mjärdevi (Östergötland) och Luleå Science Park i nationellt samarbets­projekt.
Energieffektiva samhällen: Framväxande styrkeområde med utvecklings­potential utifrån infrastrukturella testbäddsmöjligheter i form av Elväg E16 samt Vätgassatsning. Vätgassamhället är verklighet i Sandviken.

Besöket avslutas med en presentation av Elväg E16 på besökcentret på Sandbacka Park. Elväg E16 är ett regionalt projekt i samarbete med Scania, Siemens och Region Gävleborg. El-vägar är en av flera lösningar som kan minska vägtrans­porternas klimatpåverkan. 

Läs och lär mera på Sandvikens Kommuns hemsida >>