Xlent nytt företag på Sandbacka ParkPer Hedqvist, konsult och ansvarig för Xlents kontor i Sandviken. Foto: Jenny Korhonen, Sandbacka Park Utveckling.
September i fjol tog Xlent fäste i Gästrikland. I slutet på 2016 fick Per Hedqvist, konsult på Xlent, i uppdrag att etablera ett nytt kontor. IT-konsultföretaget ville komma närmare sina kunder i regionen. Varifrån verksamheten skulle bedrivas var för Per inget svårt val. 
     – Sandbacka Park erbjöd det som ingen annan teknikpark kunde erbjuda. Jag hade i uppdrag att hitta ett rymligt kontor anpassat efter vår bransch. Potentialen fanns hos Sandbacka Park. Våra kunder sitter under samma tak och ytorna fanns här, säger Per Hedqvist, ansvarig för Xlents kontor i Sandviken.


Lokal närhet
Ett av IT-konsultföretagets värdeord anspelar på närhet till sina kunder. Något som ligger till grund för den lokala kontorsverksamheten i Sandbacka Park, Sandviken. Xlent finns nu i samma byggnad som sina kunder och leverantörer.
     – Vi såg ett behov av lokal närhet i Gästrikland, främst i Sandviken. Vi har hellre fler och mindre kontor som är lokala. Detta framför ett större kontor i en stad, säger Per Hedqvist.

Platt organisation 
Xlent är resultatet av en sammanslagning av fyra mindre bolag. Tillsammans med systerbolaget Xlent Consulting Group har de totalt 250 medarbetare, enligt Xlent.se.
     – Alla på Xlent är konsulter, utom VD:n förstås. Vi är en platt organisation och idag är vi totalt 25 medarbetare i Gävledala-området. Nio av dessa konsulter finns på Sandbacka Park i Sandviken, säger Per Hedqvist.

Inriktning på process- och stålindustri
Xlent är ett konsultbaserat företag med inriktning på process- och stålindustrin. 
     – Vi erbjuder konsulttjänster för digitala affärslösningar, IT Management och branschexpertis. Vi försöker vara specialister, säger Per Hedqvist.

Engagerade hyresgäster
Konceptet för Sandbacka Park bygger på att företagen är aktiva hyresgäster. Tillsammans bildar företagen teknikparkens kärna. För att utvecklas och växa i miljön förväntas företagen att engagera sig. Något som Xlent redan anammat:
     – Vid ett par tillfällen har vi varit utställare på IT-forum som arrangerats av Find IT på Sandbacka Park. Jag tycker det är en bra satsning för oss som ingår i den branschen, säger Per Hedqvist.