FindIT har fått förstärkning under hösten

Sara Edin är civilingenjör inom maskinteknik med inriktning på industriell produktion. Hon har arbetar inom skogsindustrin, stålindustri och med eldfast industriellt underhåll, även jobbat med telekom.   
 
Per Engdahl är i grunden ekonom och har haft många olika roller i sin karriär; allt från process- och verksamhetsutveckling till IT, ekonomi- och verksamhetschefsposter. 

Läs mer om Sara och Per >>