Ett nätverk för industriell IT och automation föds

Denna vecka handlar vår storytelling om projektet FindIT, där Britta Haag berättar om hur det utvecklats.

Britta Haag kom till Sandbacka Park 2007 som leveransansvarig för IT-företaget CGI. Det nära samarbetet med Sandvik gjorde att hon pendlade från sitt hem i Falun till Sandviken tre dagar i veckan.
Idag är hon processledare på FindIT, som är ett nätverk som stödjer små och medelstora företag inom stål-, papper- och massaindustrin att växa med hjälp av samverkan och ökad kompetens inom industriell IT. 
– FindIT har en viktig roll på Sandbacka Park. Vårt uppdrag är att knyta ihop näringsliv, offentlig sektor och akademi kring industriell IT. Digitalisering står högt på agendan idag. Små företag har fullt upp med sin dagliga verksamhet och hinner sällan utveckla sina företag. Det blir som en ond cirkel, där man inte har tid att effektivisera, säger hon.

Läs intervjun med Britta här >>