Stålforskaren lär sig svenska i fikarummet

Fikarummet är en riktig oas tycker jag. Det är på kafferasterna jag lär mig svenska, skrattar Nima.

I forskarkorridoren på Sandbacka Park sitter Nima Safara Nosar från Iran. När han flyttade in i oktober 2013 var det början på en ny epok för Sandbacka Park i arbetet med att etablera sig som en science park. Han och Hans Kellner var nämligen de första doktoranderna i Stålindustrins forskarskola som flyttade in på Sandbacka Park. Idag sitter fem forskare här, som alla är knutna till industrin.
– Jag trivs otroligt bra på Sandbacka Park och sitter här minst ett par dagar i veckan. Det är trevlig atmosfär och fina rum. Fikarummet är en riktig oas tycker jag. Det är på kafferasterna jag lär mig svenska, skrattar Nima.
Läs hela intervjun med Nima >>