Kartläggning av resor till och från arbetet

Därför räknar vi bilar på Sandbacka Science Parks parkeringar.

Mobilitetsprojektet MaaS på Sandbacka Science Park är en del av den nationella satsningen A Challenge from Sweden.
Man genomför just nu en satsning för att identifiera, kartlägga och skapa aktiviteter för att minska utsläppen av koldioxid och minska trafiken arbetspendling med bil på E16 mellan Gävle och Sandviken.
Projektet genomförs tillsammans med regionala intressenter och på olika ställen i Gävle/Sandviken.
Biltransporterna står nationellt för 33% av koldioxidutsläppen och motsvarande siffra i Gävleborg ligger på 40-45%. 

Kartläggning består i att räkna bilar på Sandbacka Science Parks parkeringar samt erhålla kontaktuppgifter för att nå bilägarnas upptagningsområde med information och mobilitetslösningar.

De personuppgifter som samlats in av Sandbacka Park hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Sandvikens kommun. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.sandviken.se/GDPR 

Frågor om MaaS projektet och kartläggningen kan ställas till:
Kenneth Sjöholm, Projektledare MaaS, Mobility as a Service
Sandbacka Science Park, Sandvikens Kommun
Telefon: 026-24 00 54
Mobil: 070-824 15 79
E-post: kenneth.sjoholm@sandviken.se