Sandviken klättrar i ranking över företagsklimat

Sandviken har i år klättrat till plats 244 i jämförelse mot plats 273 förra året i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat i Sveriges kommuner.


Detlångsiktigt arbete för att förbättra företagsklimatet börjar göra verkan. Näringslivsstrategin som blev klar i slutet av 2016 har sju fokusområden som pekar ut riktning. Nu börjar förbättringarna synas.

"Vi jobbar för att vara en kommun där det finns möjligheter för företagare att starta, driva och utveckla företag. Att vi tar till vara den potential som finns. Det tar vi på största allvar och jobbar för att förbättra och förädla", säger Elisabeth Hansson, Näringslivschef Sandvikens kommun.

Bland aktiviteterna finns
- företagsbesök, 
- nätverksträffar, bland annat genom frukostträffen ”Morgonsoffa” som är sista torsdagen i månaden på Sandbacka Park.
- "Förenkla helt enkelt", utbildning för alla tjänstemän som har företagskontakter
- företagsbesök av våra politiker
- företagslots på Näringslivskontoret
- handelsutvecklare som arbetar strategiskt med utveckling av handeln i centrum och hela kommunen

Läs mer på Sandvikens kommuns hemsida >> eller på
Svensk Näringslivs webbplats >>