Rökfria entréer Sandbacka Park

Sandbacka Park kommer att införa rökfritt vid entréerna, Fiskängsvägen 7 och Högbovägen 45. 

Sandbacka Science Park arbetar aktivt för att vid utveckling av science parken implementera de globala målen. Ett av våra prioriterade områden är mål nr 3 Hälsa och välbefinnande - God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.
Därför kommer vi nu att införa rökfritt vid våra stora öppna entréer och börjar med Fiskängsvägen och Högbovägen. På sikt kommer även huvudentrén Spångvägen 10 att bli rökfri.
Detta betyder att askkopparna kommer att flyttas bort från själva entrén området (och sätts upp i utkanten) så passagen till entréerna blir rökfri. Vi uppmanar då också alla att inte använda ytorna vid dessa entréer som "rökrutor", utan istället de mindre entréerna där passerkort erfordras.

Vi hoppas på allas stöd och delaktighet i detta för att ge våra besökare och medarbetare en möjlighet att komma in och ut på science parken på ett mer hälsofrämjande sätt.