Sustainable Mobility Challenge

hitta hållbara tjänster och lösningar för vardagsresandet. Användarvänligt, möter dagens behov av personliga resor och som samtidigt tar Sverige och världen mot en fossilfri framtid.


Sverige har åtagit sig att vara helt utsläppsfritt till år 2045 och har utsett Energimyndigheten som samordningsorgan för att nå dessa mål.
Energimyndigheten driver därför utmaning A Challenge From Sweden  tillsammans med svenska inkubatorer och de utvalda regionerna i Sverige.
Sandbacka Science Park är en av fem medverkande parter för att minska landets pendling och transportbehov och därmed drastiskt minska koldioxidutsläppen.
En Internationell Innovationstävling: Sustainable Mobility Challenge har lanserats för att få in morgondagens tjänster och produkter för att sedan testas på den svenska marknaden.
Tävlingen är öppen för ansökningar från hela världen och pågår mellan den 23 oktober 2018 till den 26 mars 2019. Lösningarna som skickas in utvärderas av en expertgrupp som väljer ut de förslag de vill gå vidare med. Tre vinnare får dela på en vinst om 1,5 MSEK. 

Läs mer om tävlingen här >>