Förnybara energilösningar för transporter, bostäder och industrier

 - bra för lokalt näringsliv

Anders Lundell arbetar i dag som processledare på Sandbacka Science Park inom fokusområdet Energieffektiva samhällen. Han har under många år arbetat som EU-strateg och verksamhetsutvecklare för Sandvikens kommun. Han har också sedan sommaren 2018 varit ordförande för Vätgas Sverige. En nationell organisation som startade 2007 med syfte att fungera som initiativtagare, samordnare och kunskaps spridare.
 
Vätgas- och elbilar samt elväg i befintligt vägnät för tunga transporter är några av de saker som Sandviken arbetar med.
– En viktig framgångsfaktor i vårt arbete är att vi lyckats få till samverkan mellan privat och offentlig sektor där vi fokuserar på det gemensamma värdet. Hållbarhetsfrågor är viktigt för vår planets klimat men det kan också driva vårt lokala näringsliv, säger Anders Lundell.
 
Läs hela intervjun med Anders på Vätgas Sveriges hemsida >>