FindIT beviljas 10 miljoner för digital företagsutveckling

Treårig finansiering för projektet Säker Virtuell Industri. Projektet syftar till att stärka regionala industrinära företag i den pågående, digitala utvecklingen.


FindIT har beviljats treårig finansiering för projektet Säker Virtuell Industri. Projektet syftar till att stärka regionala industrinära företag i den pågående, digitala utvecklingen. Sandvikens Kommun är projektägare med extern finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Region Dalarna. Projektperioden löper under 2019-2022 med en projektbudget på 9 985 000 miljoner kronor.
 
Genom finansieringen kan den regionala resursen FindIT bidra till att stärka forskning, digital utveckling och innovation i region Gävleborg och Dalarna. Den 18 december 2018 blev det klart att projektet prioriterats hos Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige.

Öka konkurrenskraften hos industrinära företag
Säker Virtuell Industri är ett projekt som syftar till att öka konkurrenskraften hos industrinära små- och medelstora företag i region Gävleborg och region Dalarna.
      – Inom ramen för projektet kommer FindIT att arbeta utifrån två nya fokusområden: industrins nya digitala verktyg och digital säkerhet. FindIT har identifierat 250 industrinära företag som har potential att växa och bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av digitala verktyg. Projektet är en regional insats för att tillsammans hantera den snabba, digitala utvecklingen. Stödet handlar om att vi tillsammans med företagen kommer att undersöka hur de kan använda digitala verktyg så som artificiell intelligens, virtuell verklighet, 5e generationens mobilnät i syfte att stärka den befintliga verksamheten, säger Sara Edin, processledare FindIT.

Läs mer på FindIT´s hemsida >>