Elväg E16 ett gott exempel

Öppen utfrågning om en fossiloberoende transportsektor


Vid trafikutskottets offentliga utfrågning i Riksdagshuset understryks behovet av samverkan. Vi behöver förnybara bränslen i kombination med el-vägar, laddinfrastruktur och bränslecellsfordon. Sandviken lyfts fram i flera exempel. Här samverkar privat och offentlig sektor med världsledande teknik för förnybar energi och utsläppsfria transporter. 

Trafikutskottet höll en öppen utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls den 17 januari. Utfrågningen var öppen för allmänhet och media.

Länk till film >>
Hela utfrågningen filmades och är ca 3,5 timme långt. Just avsnitten om Vägstransporter är ca 1 timme in på filmen, se nedan. 

Fossilfrihet i åkerinäringen - 1:08 in i filmen
Tove Winiger, politik- och hållbarhetsansvarig, Sveriges Åkeriföretag

Världens första elväg på E16 - 1:12 in i filmen
Jan Nylander, projektledare

Vill du läsa mer om projektet Elväg E16, klicka här >>