Jämställd arbetspendling

Julia och Petra´s examensarbete om jämställd arbetspendling är viktig del i vårt projekt Mobility as a Service (MaaS).


Julia Mattsson och Petra Jönsson studerar sista år på miljöstrategprogrammet på Högskolan i Gävle. I deras kommande examensarbete kommer de att undersöka ämnet jämställd arbetspendling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Examensarbetet är fokuserat på intervjuer om vardagliga transportbehov. Målet med intervjuerna är att försöka ta reda på och identifiera vilka faktorer som påverkar det vardagliga resmönstret till och från arbetet samt hur individens förutsättningar och behov påverkar detta. 

Intervjuerna kommer att äga rum under april månad och vi hoppas att ni som har Sandbacka Park som er arbetsplats vill hjälpa oss (Sandbacka Science Park, Julia och Petra) genom att ställa upp på intervjuer där ni kommer få svara på frågor om era vardagliga resor. 

För mer information kontakta intervjuerarbetspendling@gmail.com

Kontaktperson på Sandbacka Science Park är
Kenneth Sjöholm, Projektledare/Regional Project Manager MaaS, Mobility as a Service
Mobil: 070-824 15 79, E-post: kenneth.sjoholm@sandviken.se