Vinnova projekt - gamification

Sandbacka Park´s kompetenscenter inom industriell IT, FindIT har beviljats 750 000 kr via Vinnova/Piia

För att öka kunskapen inom gamification (som ett stöd inom Industriell IT) samt gör en utvärdering och framtagning av en prototyp har FindIT via Vinnova/Piia beviljats pengar för ett halvår långt projekt.
Projektets förväntade effekter och resultat är:
  • Ökad insikt om styrkor/svagheter med gamification i industriella sammanhang. 
  • Samarbetsformerna i projektet genererar nya nätverk och kontakter då idéer föds, granskas och korsbefruktas från olika perspektiv. 
  • I förlängningen ökad attraktivitet till branschen. 
  • (Ny) affärs-/produktionsutveckling med hjälp av gamification.
Processindustriell IT och Automation (PiiA) är ett område där flera svenska världsledande företag står inför betydande utmaningar inom t ex resursförsörjning, globala marknadsförändringar och en begynnande stor industrirevolution inom området. För detta skall PiiA skapa effektiva former för att mobilisera kompetens, nytänkande och utveckla aktörernas anpassningsförmåga till de betydande omvärldsförändringarna 

Läs mer om projektet via FindIT´s eller via Vinnovas hemsidor.

Projektledare: Birgitta Haag, FindIT, tel: 026 - 24 17 57, e-post: britta.haag @findit-solutions.com