Nygammalt företag

Företagsutbildarna nyetablerar sitt kontor på Sandbacka Park i Sandviken, i och med att Sandvik gått med som medlemmar i Företagsutbildarna.
”Detta ger alla företag i regionen möjlighet att delta i de Sandvikutbildningar som vi arrangerar”, säger Gunnar Klefbom, VD för Företagsutbildarna.
 
Denna etablering medför att utbildningsutbudet på Sandbacka Park stärks ytterligare och att det finns totalt 51 företag i teknikparken.
 
"Vi är glada över att Företagsutbildarna etablerar en nod i Gästrikland via Sandbacka Park. Företagen i de nätverk vi arbetar med, har stora behov av vidareutbildning för sina medarbetare, vilket är avgörande för företagens fortsatta utveckling. Vi ser att ett utökat utbud på utbildningssidan gynnar företagen och som teknikpark är en viktig funktion att vara stödjande i detta, säger Ulrika Malmkvist, Teknikparkschef Sandbacka Park.
 
Regionansvarig och utbildningssamordnare är Maria Eriksson menar att ”Det känns bra att kunna erbjuda rådgivning och lokala utbildningstjänster med kvalitet som kommer att spara både tid och resurser hos företagen”.
 
Du kan läsa mer om Företagsutbildarna här.
 
Ulrika Malmkvist 
Teknikparkschef, 026-241654
ulrika.malmkvist@sandbackapark.se
Gunnar Klefbom
VD Företagsutbildarna, tel 0650-358 83
gunnar@foretagsutbildarna.se