Parkering vid Sandbacka Park, Sandviken

Parkering vid Sandbacka Park

Gästparkering kräver parkeringstillstånd 

Parkeringsplatserna uppmärkt "Besökare" i anslutning till entréerna Högbo-vägen 45 och Spångvägen 10 är avsedd för gäster/besökare. Gäster/besökare kan även parkera på platserna 119 t.o.m. 138 vid grusparkeringen Fiskängsvägen (mitt emot Sandvikens Tryckeri), se bifogad fil.
Samtliga besökare skall anmäla sig i receptionen (Högbovägen 45 eller Spångvägen 10) och uppge bilens registreringsnummer. Vid registrering erhålls ett parkeringstillstånd som läggs synligt i främre vindrutan i bilen. Parkeringstillstånd krävs kl 8-11, 13.30-17, måndag till fredag. Åtgärden för felaktigt nyttjande av parkering blir bötfällning.

Medarbetarparkeringar 

Alla anställda är hänvisade till parkeringsplatser skyltade med deras arbetsgivares namn. Parkering på andras parkeringsplatser och utanför uppmärkt p-plats  räknas som felaktigt nyttjande. Åtgärden för felaktigt nyttjande av parkering blir bötfällning.
 

Förtydligande av parkeringsplats utrymme (2010-06-03, 14:30)

Parkeringsplats är en uppmarkerad yta - skylt, linjer (dock inga linjer vid grusparkeringen). Att stå på plats utan markering (t.ex gräsmatta) räknas som felparkering och bötfälls.