Prisma, kvinnligt företagsnätverk i Gävleborg och Dalarna

Prisma

Kvinnligt företagsnätverk i Gävleborg och Dalarna

Prisma vänder sig till kvinnor som startar, driver och utvecklar företag. Vi arbetar för att främja kvinnors företagande genom kompetenshöjande insatser som t.ex. utbildning, seminarium och erfarenhetsutbyte. Prisma har sin bas på Sandbacka Park i Sandvikens Kommun men med regional samverkan i andra kommuner och dess nätverk.

Finansiering kommer från Region Gävleborg och idag finns affärsnätverk för kvinnor som driver företag i varje kommun i Gävleborgs län.  Nätverken ger möjlighet att dela resurser, erfarenheter och kunskaper, som stärker de medverkande företagens överlevnadsförmåga.
 

Är du intresserad av att delta i prisma?

Gör en intesseanmälan till:

Irene Bogren, Sandbacka Park Utveckling.
Tel: 026-24 15 76, 
Mobil: 0702-40 45 03
E-post: irene.bogren@sandbackapark.com

Prisma finns hos Sandbacka Park