FindIT, Industriella IT-lösningar hos Sandbacka Park, Gävleborg

FindIT, IT-solutions logotyp hos Sandbacka Park

Industriell IT med FindIT

FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken, Gävleborg.
Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.
Grunden för FindIT ligger i de styrkor inom traditionell basindustri och IT som finns i regionen. Genom att förena dessa styrkor bidrar FindIT till att utveckla regionens näringsliv.

I FindIT samarbetar företag i Gävleborg och Dalarna inom stål-, papper- och massaindustri samt dess leverantörer. Även aktörer inom utbildning, FoU och IT-branschen medverkar i projektet.
Genom att utveckla ett kluster av världsklass inom industriell IT stärks regionens konkurrenskraft så att man kan behålla och utöka arbetstillfällena i regionen.

FindIT erbjuder bl a seminarier, utbildningar och kartläggningar av företag.

Om projektet

Projektet ska bidra till att:
  • stärka de små- och medelstora företagens konkurrenskraft och lönsamhet med hjälp av kompetens inom industriell IT
  • stimulera samarbete mellan olika företag och branscher när det gäller industriell IT
  • generera nya metoder, produkter och företag inom området
  • tillföra ytterligare kompetenta företag och utvecklingsaktörer till regionen
  • stimulera företag till arbete på nya marknader
 

Kontaktpersoner

Britta Haag
Processledare
026-24 17 57
070-089 96 59
britta.haag@findit-solutions.com

Helen Söderlund
Kommunikatör
026-24 02 98
070-089 70 15
helen.soderlund@findit-solutions.com
Bifogade filer


Relaterade hemsidor
FindIT

Projektet FindIT finansieras av: