Gävleborg och Sandbacka Park på kartan

Sandbacka Park har tilldelats ett nationellt uppdrag att tillsammans med Ideon Science Park i Lund, Johanneberg Science Park i Göteborg samt Kista Science City i Stockholm, i sina respektive regioner inventera pågående satsningar på utveckling av fossilfria transportlösningar-/tjänster.
Uppdragsgivare är SISP - Swedish Incubators and Science Parks - som av Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten uppdragits att med hjälp av science parks och inkubatorer i landet, facilitera arbetsmodeller för innovativa arbetssätt när det gäller framtagande av tjänster som berör mobilitet och CO2 neutralitet. En statusrapport- i det sk Mobility-as-a-service projektet, kommer att ges i Almedalen. En möjlighet till finansiering av genomförandeprojekt finns som en följd av förstudierna. 
I Gävleborg är arbetet med att utveckla fossilfria lösningar långt framskridet i o m pågående satsningar som t ex Elväg och infrastruktur för bränslecellsfordon. Sandbacka Parks projektledare är Anders Lundell som lånas från arbetet som EUstrateg i Sandvikens kommun, där han bl a jobbar med utvecklingen av vätgasprojektet.