"Öppna Upp" ett Ledarskapsprogram

Sandbacka Park Utveckling är stolta delta i projektet "Öppna Upp" ett Ledarskapsprogram om företagsfrämjande på lika villkor.

Syftet är att genom ledarskapsutveckling lägga en stabil grund för ett innovativt ledarskap där kunder och medarbetare bemöts på lika villkor. Det handlar om att skapa förutsättningar för ett professionellt bemötande av alla kunder och samarbetspartners oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Målet är företagsfrämjande på lika villkor, för alla. Vi har inte råd att missa några möjligheter.

Kontaktperson: Ann-Sofie Daldehög, ann-sofie.daldehog@fiberopticvalley.com

Läs mer om Öppna Upp.
Metod och upplägg.