Utbildning möter näringsliv på Sandbacka ParkMia Eriksson, Utbildningsledare Lärcentrum. Foto: Jenny Korhonen, Sandbacka Park Utveckling
Lärcentrum i Sandviken är ”Mötesplatsen för lärande”. Vanligtvis förknippas de med tentamen- och studieservice. Lärcentrum återfinns på Sandbacka Park i Sandviken, där de bland annat driver satsningen ”Snabbspåret för lärare”.
     – Hos oss befinner sig allt från högskole- och universitetsstudenter till anställda som är i behov av kompetensutveckling. Vi har service för alla som vill studera, säger Mia Eriksson, utbildningsledare på Lärcentrum.


Lärcentrum fyller en viktig funktion för Sandbacka Park och regionen i stort. Målet är att öka utbildningsutbudet och utöka antalet studerande. Detta möjliggörs genom att Lärcentrum finns på Sandbacka Park.
     – Utbildningsnivån i vår region är låg. Det behövs fler forum för att studera på högre nivå, det är den funktionen vi fyller. Rent operativt och socialt ger vi studerande de rätta förutsättningarna. Man behöver inte flytta för att utbilda sig, säger Mia Eriksson.

Snabbspår för lärare
I samarbete Umeå universitet och Arbetsförmedlingen har det skapats en distansutbildning. ”Snabbspåret” riktar sig till utrikesfödda med lärarutbildning från sitt hemland. Som kortast kan det ta ett år för att få lärarlegitimation i Sverige. Lärcentrums funktion är att vara en studieort.
     – Snabbspåret ger grundläggande utbildning om det svenska skolsystemet och svenska språket. Studenterna får även praktisera under denna period. Däremot genererar Snabbspåret inte en Lärarlegitimation, säger Mia. 

”Vi brukar ibland kalla oss mäklare”
Lärcentrum är placerade i lokaler mitt bland andra yrkesverksamma. Detta hävdar Mia gynnar verksamheten. Det kan finnas en tröskel mellan nyexaminerade studenter och arbetsliv. På Sandbacka Park förenas utbildning och näringsliv.  
     – Här är vi bland företag och människor. Vi är i en miljö där arbetslivet finns. Jag kan höra bland verksamheterna vilka yrkesgrupper som efterfrågas och sedan förmedla denna information till studenterna inom detta ”område”. Vi får även reda på vilka lediga tjänster som finns. Det kan finnas kandidater som är nära sin examen hos oss, vi brukar ibland kalla oss ”mäklare” säger Mia.

Studieavbrott vanligast på distans
I fjol skrevs det 240 tentamen och i dagsläget finns det 100 inskrivna studenter på Lärcentrum. En av Lärcentrums målsättningar är att fördubbla antalet studerande och motverka avhopp på distansutbildningar.
     – Vanligast är att distansstudenter avslutar sina studier i förtid. Det grundar sig i att de saknar den sociala biten, tillskillnad från campusstudenter som får det sociala sammanhanget i klassen. Lärcentrum kan vara det sociala sammanhanget för distansstudenterna. Vi har även studiegrupper där man kan studera med andra inom samma ämne, säger Mia.

Utvecklingsinriktad verksamhet
Förutom tentamenservice drivs det en del projekt med Lärcentrum som samarbetspartner. Bland annat Tekniskt basår i samverkan och Snabbspåret för lärare. Det är en verksamhet som ständigt söker utveckling. 
     – Sandbacka Park som miljö är inspirerande. Det är driv framåt och de som arbetar här har en framåtanda som smittar av sig. Framtidstron som ”Sandbacka” har driver hela Sandviken framåt. Något som vi andra i huset får ta del av och inspireras av, menar Mia.