Sandbacka Park Utveckling är den drivande motorn bakom utvecklingsarbetet med teknikparken Sandbacka Park. 
Irene Bogren, tf chef, företagsutveckling, konceptutveckling, ansvarig Creative Office.
Pia Öström, ansvarig teknikfrågor, hemsidan/intranät, aktiviteter, seminarier.
Robert Sandberg, projektcontroller.
Ingela Åsbrink, projektadministration.

Sandbacka Park är en plattform och mötesplats för teknik- och kunskapsintesiva företag i Sandviken-regionen. Sandbacka Park Utveckling erbjuder modeller och verktyg för att underlätta för företagens verksamhet och expansion.

Verksamheten tillhör Sandvikens kommun.
 Namn: Sandbacka Park Utveckling
 Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
 Tel: 026-24 82 08
 E-post: info@sandbackapark.com