Spångvägen 10, Sandviken, Sandbacka Park

Spångvägen 10

I den så kallade ”fjärde etappen” av Sandbacka Park satsade man på att utöka serviceutbudet med restaurang, hälso- och konferenscenter. Här finns även Sandbacka Parks huvudentré med bemannad reception med professionell personal. En mängd servicetjänster kan erbjudas.

Tanken med ”etapp fyra” är att de större företagen ska finna effektiva lokalutrymmen på våningsplan 2-4. Till viss del finns utrymmen för små företag på bottenplan, men här dominerar serviceinrättningarna. Byggnaden hänger fysiskt ihop med den tidigare byggnadsdelen genom en förbindelsedel. Här finns lastintag samt godsmottagning.

Den arkitektoniska utformningen stämmer väl överens med den tidigare byggnadsdelen och är uppförd med samma höga kvalitetsmål.​
Bifogade filer
Spångvägen 10.pdf​