Vi har arbetat med fordonen som trafikerar järnvägen. Vi har via befintliga system flertal gånger kunnat se att det finns problem längs den järnväg fordonen trafikerat. Detta genom liknande skador som uppkommer på flera fordon.

Med vår erfarenhet och våra tekniska kunskaper har vi tagit fram mätutrustning som kan mäta av de mest kritiska delarna av järnvägen.

Dessa mätvärden analyseras och ger en indikation till kunden att någon del av järnvägen är på väg att gå sönder. Det kan vara en kontaktledning som kommer att rivas, eller en spårledning som är på väg att kortslutas. ATC baliser som ger felaktiga signaler, eller spår som börjar bli underminerade. 

D-Rail´s hemsida>>

 Namn: Christoffer Hamin
 Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
E-post: info@d-rail.se
Tel: +46 (0) 73 6757065