Hyra kontorsplats i Sandviken, Gävleborg hos Sandbacka Park

Kontakta oss för kontorsplats

Ring 026-24 15 76

Skicka E-post


Hyra plats i kontorshotell i Sandviken

Kontakta Irene Bogren, telefon: 026-24 15 76 eller via E-post: irene.bogren@sandbackapark.com
 

Om Sandbacka Park

Sandbacka Park är en av Sveriges ca 40 science parks. En innovativ arena med en kreativ miljö där vårt syfte är att stödja tillväxtföretag. I vårt uppdrag bidrar vi med att skapa projekt utifrån näringslivets behov och intresse. De nätverk vi har innefattar såväl en mångd företag i Sandviken, men även Gävleborg och Dalarana. Genom SISP (Swedish Incubators & Science Parks) når vi företag och experter i hela landet - även internationellt vid behov.

Vi har fokus på affärsutveckling, innovation och forskning. Trevligt och stödjande bemötande med hög service är vårt motto. 
För att kunna hantera din förfrågan om information, lokaler, stöd i utveckling av företag eller produkt/tjänst vill vi att du bistår oss med nedanstående information.

Företagets namn Ange företagsnamn
Namn  * Förnamn och efternamn
Telefonnummer  *
E-post adress  *
Repetera din E-post adress  *
Vad är ditt behov  *
Vad är ditt behov - övrigt om någon av ovanstående ej inkluderar ditt ärende, skriv här
Lokalförfrågan - vilket alternativ är du intresserad av
Företagets verksamhet Beskriv kort företagets verksamhet och vad företaget önskar få ut av sin närvaron i Sandbacka Park? Vad kan företaget bidra med för att stärka miljön/möjligheterna i Sandbacka Park?
Spamskydd