Managementkonsulter som brinner för förbättring

Kombinationen IT-management och upphandling är  grunden i vårt tjänsteutbud. När vi genomför våra uppdrag är nyttan för verksamheten och resultatet det centrala.
Sentensia fokuserar på de behov som finns – och som kommer att finnas – i den offentliga sektorn. Men även privata företag och organisationer drar nytta av vår erfarenhet och kompetens.
Att utveckla och förändra kundens verksamhet är ofta kärnan i våra uppdrag. Vi bidrar till att effektivisera tjänster och processer till glädje och nytta för våra kunder och för våra kunders kunder.
Våra managementkonsulter har gedigen branscherfarenhet och specialistkompetens inom upphandling, förändringsledning och strategisk verksamhetsutveckling.

Sentensia har gedigen kompetens inom: 
Verksamhetsutveckling
Utredning
Informationssäkerhet
Upphandling
IT-styrning
Projektstyrning
Projektledning
Förändringsledning

www.sentensia.se
 Namn: Sentensia
 Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
 Tel:
 Epost: anders.bergsten@sentensia.se