Sentor Managed Security Services

Sentor är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som arbetar med att skydda
samhällsviktiga digitala funktioner och organisationers
affärsverksamhet, mot nutida och framtida cyberhot. Vi kan idag täcka
stora delar av en organisations digitala säkerhetsbehov med hjälp av
spetskompetens inom områdena; teknisk IT-säkerhet, informationssäkerhet
och managerad säkerhet.

Sentor har ca 75 anställda och har kontor i Stockholm och Malmö.

Mer information finns på www.sentor.se

Adress:
Björns Trädgårdsgränd 1
116 21 Stockholm
Telefon: 08-545 333 00

Sentors kontaktperson på Sandbacka Park är:
Anders Tägtström
Regionsansvarig

 
Namn: Andreas Tägtström
Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
Tel: 073-774 31 37
E-post: andreas.tagtstrom@sentor.se