Pressmeddelanden från Sandbacka Park

Storytelling

Här kommer vi att presentera ett 20-tal stories från personer i företag och organisation som funnits eller finns på Sandbacka Park.
Vad har Sandbacka Park betytt för dem och hur har deras resa gestaltat sig.
Vi publicerar en ny story varje vecka fram till vecka 35. Trevlig läsning.

1. Petter Lundgren - Perceptive Solution hittade sitt andningshål i Sandviken >>
2. Svante Nord, Nisse Nordenskiöld, Stefan Hedin - Så gick det till när Sandbacka Park gick från        idé till teknikpark >>
3. Peter Svensson - Areal bland de första företagen in på Sandbacka Park >>