Toimprove

Toimprove planerar och leder förändrings- och effektiviseringsuppdrag; ofta tvärfunktionella och  med inriktning mot produktutveckling, portfölj- och projektstyrning, verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar eller att skapa effektiva team.

För att lyckas nå en varaktig förändring krävs fokus både på VAD och HUR. Att koppla ihop struktur och verktyg med att skapa ägarskap och engagemang för förändringen i organisationen, hos medarbetarna och i teamen.

Är du ute efter resultat, att få en konkret rörelse i den riktning ni strävar mot, kan vi tillsammans få saker att hända – hela vägen från analys, till strategi och genomförande.

www.toimprove.se​
Namn: Åsa Sund
Adress: Spångvägen 10
811 32 Sandviken
Tel: +46 (0) 70 208 25 37
E-post: asa.sund@toimprove.se