FindIT, Sandviken, Gävleborg, finns hos Sandbacka Park

FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken.

Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små- och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder. Grunden för FindIT ligger i de styrkor inom traditionell basindustri och IT som finns i regionen. Genom att förena dessa styrkor bidrar FindIT till att utveckla regionens näringsliv.

I FindIT samarbetar företag i Gävleborg och Dalarna inom stål-, papper- och massaindustri samt dess leverantörer. Även aktörer inom utbildning, FoU och IT-branschen medverkar i projektet.

FindIT finansieras av Region Gävleborg, Region Dalarna, Tillväxtverket, Triple Steelix och Sandvikens kommun.

Länk till FindIT´s hemsida.
Namn: Sara Edin
Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
Tel: 026-24 02 91
E-post: info@findit-solutions.se