hälsa och friskvård

Hälsa och friskvård

Att främja friskfaktorer är en naturlig del i Sandbacka Parks agenda, vilket är lika självklart som unikt.

För att regionen ska få uthålliga företag med god tillväxt, hög attraktionskraft och hög lönsamhet krävs att hälsa förs in på den strategiska dagordningen. En strategisk satsning på hälsa ökar företagets möjligheter att hämta hem vinster som ökad frisknärvaro, ökad produktivitet, förbättrar innovationsklimat, större arbetsglädje och ökad kreativitet.

Sandbacka Park vill skapa en miljö som ger goda förutsättningar för utvecklandet av framtidens företagande och näringsliv med attraktiva välmående arbetsplatser. En av dessa satsningar är att skapa en hälsofrämjande arena för att ge företag på Sandbacka Park möjlighet att satsa på hälsofrämjande och förebyggande insatser i hälsans fysiska, psykiska och sociala dimensioner.

För att göra det lättare för medarbetare att hålla igång och få tid till träning och rekreation arbetar vi för ett brett utbud av aktörer med inrikning hälsa och friskvård. Här finns ett gym med möjlighet till en mängd olika pass i allt från enklare till mer avancerade motionsformer. Sjukgymnast/ergonom som är privat vårdgivare med landstingsavtal, remissfritt. Utför individuella funktionsbedömningar, undersökningar, behandlingar och rådgivning.
Runt knuten finns dessutom tillgång till fina strövområden och spår att springa i.