Ett Lärcentrum är en resurs och en service främst för distansstuderande på högskole/universitetsnivå oavsett utbildningsanordnare. Det är kostnadsfritt och öppettiderna är generösa och flexibla.

Sandvikens Lärcentrum erbjuder...
  • Möjlighet att skriva din tentamen
  • Studievänlig och social miljö
  • Guidning i utbudet av distansutbildningar
  • Studieplatser
  • En mötesplats där du kan träffa andra distansstuderande
  • Lokaler för grupparbeten
  • Föreläsningar via videokonferens
  • E-möten med webbkamera/headset
  • Tillgång till videokonferens
  • Tillgång till internetuppkoppling

Vi ingår i det nationella nätverket Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Anmälan för tentor.

Kontaktpersson: Lisbeth Hedberg
Tel: 026-24 10 90
E-post: lisbeth.hedberg@edu.sandviken.se

Utbildningsledare: Mia Eriksson
Tel: 026-24 12 62

Mer information hittar du på:
www.sandbackapark.com/Utbildning/Larcentrum
www.sandviken.se/larcentrum
Film om Lärcentrum Sandviken

 Namn:  Lärcentrum
 Adress:  Högbovägen 45
811 32 Sandviken
 Tel:  026-24 10 90
 E-post:  larcentrum@edu.sandviken.se