Liljeblad International Consulting AB fokuserar på internationell affärsutveckling, försäljning och marknadsföring av industriprodukter inom materialområdet. Liljeblad International Consulting AB representerar Smith MegaDiamond samt MegaStir Technologies i Europa.

Smith MegaDiamond utvecklar, tillverkar och marknadsför ultrahårda material såsom polykristallin diamant och kubisk bornitrid. Dessa material utnyttjas inom skärande metallbearbetning, gruv- och konstruktionsindustri samt olja-gas borrning när extrem slitstyrka och hårdhet eftersträvas. Produkterna kan fås i ett stort antal materialsorter, storlekar och geometrier beroende på användningsområde. Produktprogrammet innefattar också unika ändfräsar och borrar med polykristallin diamant för fräsning och borrning av bl.a. mycket svårbearbetade CFRP- kompositmaterial för flygindustrin. Smith MegaDimond´s ultrahårda material tillverkas med unik högtrycks-/högtemperaturteknik vid tillverningsenheter i USA och Italien.

MegaStir Technologies utvecklar, tillverkar och marknadsför unika verktyg av kubisk bornitrid för användning vid Friction Stir Welding och Spot Friction Stir Welding av stål och andra material med höga smältpunkter. Dessa sammanfogningstekniker ger stora fördelar gentemot konventionell svetsning vad avser bl.a. materialegenskaper, svetsspänningar och ergonomi. De möjliggör också sammanfogning av två helt skilda materialtyper, något som ej är möjligt med konventionell svetsning. Metoderna används framför allt inom bilindustrin, olja-gasindustrin och kärnkraftsindustrin

Lars E. Liljeblad 
Authorized Representative for MegaDiamond and MegaStir

Liljeblad International Consulting AB 
Sandbacka Park 
Spångavägen 10 
SE-811 32 Sandvikens kommun 
Mobile: +46 (0)76 527 10 10 
Fax: +46 (0)26 24 82 03 

lars.liljeblad@liljebladconsulting.se

www.megadiamond.com
 Namn: Lars E. Liljeblad
 Adress: Spångvägen 10
811 32 Sandviken
 Tel: +46 (0)76 527 10 10
 E-post: lars.liljeblad@liljebladconsulting.se