Moderna hållbara kontorslokaler i Sandviken, Gävleborg - Sandbacka Park

Lokaler

Modernt & Ekologiskt

Varje etapp av Sandbacka Park har fått sin egen särprägel och karaktär. Här kan du välja om du vill dela kontor med andra företag eller ha ett eget kontor i science park miljön - från 9 kvm och uppåt. Du bestämmer själv hur stor yta du vill ha/behöver.


Kontorsplatser - Creative Office
Hotdesking innebär nyttjanderätt av enklare arbetsplats i specifikt område. Vi brukar likna det vid ett Gym-kort där man får välja den plats som är ledig, använda den så länge man behöver och sedan lämna den i den ordning man själv skulle vilja komma till den.
Mydesking innebär nyttjanderätt av egen definierad arbetsplats i fördefinierat område. Enkelt beskrivet innebär detta att man hyr ett skrivbord, en stol och förvaring i ett kontorslandskap och att man alltid använder just denna plats när man arbetar.
Faciliteter, förutom fin arbetsplats har du tillgång till: Konferensrum, tyst/soft rum, fikarum, skyltning/marknadsföring av företaget via teveskärm, hemsida och personlig presentation. Behovsanpassat affärs/idé utvecklingsstöd. Inbjudan till Sandbacka Parks aktiviteter. Parkeringsplats. Gratis för- och eftermiddagskaffe.
Kontakta oss för att få mer information: Irene Bogren, 070-240 45 03 eller via e-post: irene.bogren@sandbackapark.com


Högbovägen 45 - etapp 1-3
Byggnaden har formen av en hästsko och är uppfört i tre etapper. På innergården finns bänkar och bord, planteringar samt en damm med rinnande vatten. En liten oas för en kaffepaus soliga dagar. Lokalerna är ljusa med många inslag av trä.
På bottenplan huserar de mindre företagen då de gärna vill ha allmän service lättillgängligt och har då dessutom nära till kontakter sinsemellan. På de två övre våningsplanen finns lite större företag som har behov av större sammanhängande ytor.
Standardkontoret är 12 kvm stort. Vid entrén finns en bemannad reception och ett lunchrum med pentry. Högbovägen 45 är den första byggnadsdelen som utgjorde starten av Sandbacka Park.​


Spångvägen 10 - etapp 4
I den så kallade ”fjärde etappen” av Sandbacka Park satsade man på att utöka serviceutbudet med restaurang, hälso- och konferenscenter. Här finns även Sandbacka Parks huvudentré med bemannad reception. En mängd servicetjänster kan erbjudas härifrån.
Tanken med ”etapp fyra” är att de större företagen ska finna effektiva lokalutrymmen på våningsplan 2-4. Till viss del finns utrymmen för små företag på bottenplan, men här dominerar serviceinrättningarna. Byggnaden hänger fysiskt ihop med den tidigare byggnadsdelen genom en förbindelse del. Här finns lastintag samt godsmottagning.


Fiskängsvägen 7 - etapp 5
Denna byggnadsdel är den femte etappen av huvudbyggnaden i teknikparken, utformad som ett ”syskon” till de övriga, det vill säga med lite annan utformning men stor igenkänningsfaktor. Här inryms de större företagen på plan 2-4 och de mindre på plan 1 i anslutning till den gemensamma servicen. På denna våning finns konferensutrymmen samt ett bistro/café där man kan beställa något lättare att förtära.
Racine´s Café omringas av glasade utrymmen i en så kallad vinterträdgård, med möjligheter till såväl spontana möten som mer organiserade kundträffar. I källarplanet på denna etapp finns även ett hälso- och konferenscenter. Runt knuten finns dessutom tillgång till fina strövområden.

Lediga lokaler i Sandviken
Är du intresserad av att hyra lokal på Sandbacka Park?
Kontakta då: Tommy Berglund, Fastighetsförvaltare, Sandvikens Kommun - Tekniska enheten
Tel: 026-24 20 68, E-post: tommy.berglund@sandviken.se