Affärsnätverk & företagsnätverk hos Sandbacka Park, Sandviken, Gävleborg

Företags­nätverk hos Sandbacka Park

Sandbacka Park ska vara ett utvecklingsnav varifrån hela regionens företag ska kunna hitta samarbetsmöjligheter,
intressanta produkter och tjänster mm.

Utvecklingsprojekt som baserar sig på behov från företag, offentlighet eller akademi är ett viktigt verktyg för Sandbacka Park,
för att utveckla nya koncept, modeller och funktioner. Vi såväl initierar som driver utvecklingsprojekt och har lång erfarenhet
av såväl regionalt finansierade samarbetsprojekt som EU-finansierade projekt. Vårt affärsnätverk av finansiärer är en viktig källa
till kompetens när projektförslag ska hitta rätt finansieringsväg.

Gå med i affärsnätverket

Företagsnätverk är en arbetsmodell som vi arbetar med. Då kan vi som oberoende part bjuda in aktörer, att diskutera och
utveckla aktuella frågor och problemställningar till vilka rätt expertis kan inbjudas. Sandbacka Park är sammanhållande och
företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Gå med i Affärsnätverket