Sandbacka Science Park satsar på Additiv tillverkning

In english >>
Sandbacka Science Park kommer under knappt två år framåt att arbeta för att underlätta för tillverkande företag och organisationer som är intresserade av att ställa om till additiv tillverkning. Insatsen görs i samverkan med IUC Dalarna, Region Gävleborg och Triple Steelix och framförallt med fokus på stål och metall. För att kunna erbjuda ett bättre stöd till intresserade företag och samverkansparter så har Dr Sima Valizadeh anställts som expert på additiv tillverkning.
 
Bakgrund om Sima
Sima Valizadeh har sedan tidigare mer än 28 år av ledandebefattningar inom tillverkningsindustri, industriell additiv tillverkning med entreprenörsinriktning på företag som Teknikföretagen, Atlas Copco, RISE och Westinghouse. Utöver ledande befattningar har hon även en doktorsexamen i Tunnfilmsfysik från Linköpings Universitet. Sima ser sig själv som en länk mellan strategi, teknik, IT och operationer där hon drivs av möjligheten att utveckla såväl sig själv som organisationen. Hållbar tillväxt, innovation och förnyelse ser hon som sina nyckelord.
 
Uppdraget på Sandbacka Park?
Rollen på Sandbacka Science Park innebär att skapa en större förståelse för hur additiv tillverkning kan implementeras i företags affärsmodeller. Detta ska göras genom att skapa en testbädd där alla som vill ska kunna testa att använda sig av additiv tillverkning. Syftet är att företagen ska kunna se hur det kan förändra metodiken inom främst processutveckling, automation och digitalisering. Det största problemet med additiv tillverkning idag beskrivs vara den höga kostnaden investeringen i en 3D-printer medför för företaget. Därför kommer testbädden, att erbjuda tillgång för företag att prova sin idé i en 3D-printer samt bistå med hjälp att undersöka lönsamheten i detta sätt att producera för företaget. Testbädden kommer också att fungera som en mötesplats där industrin, universitet och näringslivet tillsammans kan hjälpa varandra i förståelsen för additiv tillverkning. På så sätt tror Sima Valizadeh att företagen enklare får möjligheten att bekanta sig med additiv tillverkning.
Dr Sima Valizadeh kommer även att anordna seminarier och workshops för alla intresserade. Dessa syftar till att bilda en förståelse inom vad, hur och varför man kan använda sig av additiv tillverkning. Sandbacka Science Park kommer också att kunna erbjuda skräddarsydd vägledning i vad för typ av additiv tillverkning som aktuellt och intresserat företag behöver. En viktig del i att öka förståelsen för vad additiv tillverkning är att involvera högskola och universitet i en högre grad. Detta är något som Sima Valizadeh redan börjat jobba med.
 
Vad är det som man kan få hjälp med?
 - Jag kan bidra till att öka kompetensen och förmågan att tillämpa additiv tillverkning inom de företagsområden där det är möjligt, förklarar Sima Valizadeh. Jag kommer även att jobba kontinuerligt med att vidareutveckla den tillämpningen ihop med företagen samt jobba med efterbearbetningen av produkterna. Utöver det så kan företagen få vägledning i att välja den skrivare och utrustning som är lämplig för att utveckla produktionen.
Sima Valizadeh siktar även på att inom ramen för sitt uppdrag att ta fram en affärsmodell för att uppnå lönsamhet då det är svårt att bedöma en eventuell investering inom additiv tillverkning.
 
Varför just i Sandviken?
 -Det finns väldigt många etablerade och framgångsrika industri- och skogsföretag inom Gävleborgs region, menar Sima Valizadeh och fortsätter:
- Därav blir det naturligt att satsa på utvecklingen av additiv tillverkning eftersom de branscherna är de som kan ha störst nytta av det.
 
Hur får man företag att inse behovet av additiv tillverkning?
-Genom att bjuda in små och medelstora företag till seminarier och workshops med ämnet additiv tillverkning, tror Sima Valizadeh och genom att man ökar den idag bristande kunskapen om tekniken.
Seminarierna och workshopsen som kommer arrangeras stärker även nätverket kring additiv tillverkning och bidrar på så sätt till att företagen hjälper varandra. Till följd av att lära sig hantera 3D CAD-design kan man på ett enklare sätt förverkliga idéer och skapa prototyper.
 
Hur förklarar man additiv tillverkning?
 - Enkelt sagt: du har en digital fil som kan beskriva allt ifrån designen på en stol till ett filter som skickas till en 3D-printer som sedan skriver ut en prototyp. Detta sker genom att printern lägger lager på lager av t.ex. plast eller metall tills den har format produkten som man vill att den ska se ut, förklarar Sima Valizadeh.
 
Vilka fördelar finns med additiv tillverkning?
 -Fördelarna är att tekniken möjliggör att producera produkter på efterfrågan och därmed behövs inte ett stort lager som inte efterfrågas. Det innebär även minskade utsläpp från transporter då filerna kan skickas mellan olika 3D-printers runt om i världen. Tänk t.ex. ett bilchassi som utformats i Kina, istället för att frakta det till Sverige kan det skickas via nätet till Sverige för att sedan skrivas ut här. Additiv tillverkning medför också en snabbare iteration i produktionslivscykeln med kortare tidsintervall från idé till marknad, summerar Sima Valizadeh.
 Testbädden som ska implementeras ihop med Sandbacka Science Park kommer medföra lägre utvecklingskostnader av nya prototyper, liksom möjligheten till kundanpassning av produkter utan att förändra i det egna tillverkningsledet kommer vara en realitet.
 
Hur ser utvecklingen av additiv tillverkning ut i Sverige jämfört med vår omvärld?
 -Sverige ligger efter andra länder i Norden och Västeuropa vad gäller användandet av additiv tillverkning, berättar Sima Valizadeh och fortsätter:
- Till stor del ligger förklaringen i att människor är skeptiska till produktionsprocessen p.g.a. materialbrist, liten andel materialdata och en begränsad kunskap om hur man använder additiv tillverkning. Det har dock tagits nya initiativ i Sverige för att detta gap ska minska.
 
Vilka företag/branscher kan finna additiv tillverkning intressant?
 -Verkstadsindustri, legotillverkare, pappersindustrier, byggbranschen, automobilindustri men även medicinsk tillämpning av kroppsdelar. Egentligen är additiv tillverkning intressant för alla företag som i nån mån jobbar med att ta fram prototyper, avslutar Sima Valizadeh.

Kontaktuppgifter: Sima Valizadeh, Projektledare/Handläggare - Sandbacka Science Park
Tel: 026 - 24 07 59
E-post: sima.valizadeh@sandviken.se