Teknikparken - Sandbacka Park i Sandviken, Gävleborg

Scienceparken ­Sandbacka Park

- främjar utveckling, företagande och innovationer


Sandbacka Park är en sciencepark i Sandviken, Gävleborg med huvudinriktning på teknik och IT-företag. Basen för företagen i Sandbacka Park ligger i ett stort antal industriföretag i regionen, vilka i ett flertal fall är världsledande inom sin bransch. Sandbacka Park idag är en av Sveriges snabbast växande scienceparker. Sedan starten har vår målsättning hela tiden varit att skapa en kreativ miljö där företag kan utvecklas och växa tillsammans, och på så sätt få konkurrensfördelar. Det betyder att alla företagen själva utgör kärnan i Sandbacka Park, och som hyresgäst förutsätts det att alla deltar i utvecklingen av vårt koncept.