Reception vid Sandbacka Park, Sandviken

Receptioner på Sandbacka

Det finns två bemannade recpetioner på Sandbacka Park. Huvudreceptionen vid Spångvägen 10 och receptionen vid Högbovägen 45. Receptionspersonalen ser till att våra besökare får ett professionellt mottagande och ansvarar även för posthantering, fax, kopiering, telefonservice och konferensbokning, mm.

Tfn: 026-24 82 00
Fax: 026-24 82 01
E-post: sandviken@sekreterarjouren.se