Sandvik IT finns hos Sandbacka Park i Sandviken, Gävleborg

Vi stödjer Sandvik, varhelst behovet finns
Sandvik IT Services har cirka 900 anställda, varav 500 arbetar i Sverige. Våra medarbetare återfinns även i exempelvis USA, Australien, Tyskland, Sydafrika, Kina och Ryssland. Vi finns i alla större länder där Sandvik verkar. Totalt har vi medarbetare i 40 länder.

Vår mission är att stödja Sandviks och dess IT-användares behov av tillväxt, ökad effektivitet och en problemfri IT-miljö genom leverans av effektiva, globala och innovativa end-to-end IT-lösningar.

Sandvik IT Services stödjer över 365 applikationer och över 30 000 användare. Våra kunder finns inom Sandviks alla affärsområden över hela världen.


 Namn: Sandvik IT Services
 Adress: Spångvägen 10
811 32 Sandviken
 Tel:  026-26 00 00
 E-post: