Sandbacka Park, Sandviken

Tjänster och service

I en teknikpark som Sandbacka Park, är det viktigt att en mängd olika kringtjänster och service som företagen efterfrågar finns tillgängliga. Det kan röra allt ifrån telefonpassning till rekrytering av personal. Mer information om detta går att finna på företagens egna presentationer.

De tjänster som idag tillhandahålls av Sandbacka Park Utveckling med samarbetspartners är följande:
  • Bredbandsanslutning till Internet
  • Företagsgrupp/Husmöte
  • Kontaktnät med samarbetspartners e d
  • Bollplank i projekt-, idéstadier
  • Seminarier, frukost- och lunchmöten
  • Möjliga samarbetspartners i närmiljö
  • Del i Sandbacka Parks PR- och marknadsföringsaktiviteter
  • Sammanhållande part för utvecklingsprojekt
  • Arbete för etablering av kompetenser som efterfrågas av företagen