Sogeti i Sandviken, Gävleborg

Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster.

Sogeti har cirka  20 000 medarbetare i 15  länder. Av dessa arbetar cirka 1 000 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

Mer information finns på www.sogeti.se.

Sogeti:s kontaktpersoner i Sandviken är: 
Ulrika Holmgren
 Namn: Sogeti
 Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
 Tel: 072-716 40 51
 E-post: ulrika.holmgren@sogeti.se