Videokonferens med utbildning inom industriell IT, Sandbacka Park, Sandviken, Gävleborg

Utbildning, Forskning och Utveckling

UTBILDNING INOM INDUSTRIELL IT

I dagsläget finns Högskolan i Gävle, med resurser från Kontakttorget, Sandvikens Lärcentrum och Företagsutbildarna etablerade i Sandbacka Park för att stimulera och arbeta för att utbildningar etableras här. Det är också viktigt att hitta kopplingar mot andra utbildningsanordnare och högskolor såsom KTH, Högskolan i Dalarna m fl. Målsättningen är att öka utbildningsutbudet på Sandbacka Park och utöka antalet studerande. Gärna inom industriell IT som relaterar till Sandbacka Parks satsning på området.

Ytterligare intressant på utbildningssidan är att titta närmare på behovet och möjligheten att med olika intressenter utföra kortare kompetenshöjande utbildningar på plats i Sandbacka Park.

Här finns också möjlighet att på distans läsa universitets- och högskoleutbildningar via telebildkonferens och Internet, länk till Sandvikens Lärcentrum ovan. Kontakta oss gärna om du vill gå industriell IT-kurs.

Kontakta oss

FORSKNING OCH UTVECKLING INOM INDUSTRIELL IT

En ambition för det fortsatta utvecklingsarbetet handlar om att identifiera och etablera ytterligare organisationer med FoU inom något/några av Sandbacka Parks kompetensområden.

Industriell IT är ett intressant område som börjats undersökas utifrån möjligheten att bygga ett kluster av företag, utbildningsanordnare samt FoU-organisationer. Ambitionen är att sammanföra regionens aktörer inom området för att öka tekniköverföringen mellan företagen.